SBO 104 - siguran transport novca

SBO 104 je elektrokemijski sigurnosni uređaj koji se koristi za zaštitu kod otimanja vrijednosti, samostalan je i može se umetnuti u bilo koju torbu. Alarmno stanje može se aktivirati na nekoliko načina, daljinskim upravljačem, detekcijom odnošenja - kada se izgubi veza između prijamnika i predajnika na udaljenostima od 10 do 15 metara ili flaks sistemom koji je s jedne strane vezan oko ruke nosioca, a s druge strane aktivira se vađenjem konektora iz torbe.

Uređaj je u skladu s aktualnim zakonima i propisima Republike Srpske i Federacije BiH.

Pravilnik o transportu i prenosu gotovog novca i drugih vrijednosti

Od februara 2016. godine, propisuju način i uslove za siguran transport i prenos gotovog novca i drugih vrijednosti, tehničke karakteristike blindiranog vozila i posada blindiranog vozila, tehničke karakteristike kofera ili torbe za prijenos gotovog novca i drugih vrijednosti, kao i uslove i način njihove upotrebe, u skladu sa Zakonom o mjerama sigurnosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima RS.

Član 5. st. 2

...prenos gotovog novca i drugih vrijednosti u iznosu do 25.000 KM, koji vrši poštar, ovlašteno lice u pravnom licu ili fizičko lice, može se vršiti... sistemom elektrohemijske zaštite koja omogućava uništenje ili oštećenje sadržaja u slučaju otuđenja.

Više o uređaju pogledajte na stranici proizvoda

19.01.2018.

Prodajna mreža

BL
BiH

Salon bankarske opreme B.L. d.o.o.
Kralja Petra II 29, 78000 Banja Luka, BiH
Tel:      +387 (0)51 238 410
Fax:     +387 (0)51 238 412

 

E-mail: sboATsbo-banjalukaDOTba

Web:    www.sbo-banjaluka.ba 

Sa
BIH

Salon bankarske opreme d.o.o.
Džemala Bijedića 18, 71000 Sarajevo, BiH
Tel:      +387 (0)33 710 100
Fax:     +385 (0)33 710 101


E-mail:  sbosarajevoATsboDOTba

Web:    www.sbo.ba

Zg
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10000 Zagreb, HR
Tel:      +385 (0)1 3777 655
Fax:     +385 (0)1 3775 037


E-mail:  infoATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr


St
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Viktora Vide 1, 21000 Split, Hrvatska
Tel:      +385 (0)21 312 561
Fax:     +385 (0)21 312 562

 

E-mail:  sbo.splitATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr 

Os
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Gornjodravska obala 90c, 31000 Osijek, HR
Tel:      +385 (0)31 283 311
Fax:     +385 (0)31 283 312

 

E-mail: sbo.osijekATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr 

Ri
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Vrh Čavje 1, 51219 Čavle (Rijeka), Hrvatska
Tel:      +385 (0)51 673 394
Fax:     +385 (0)51 673 586


E-mail: sbo.rijekaATsboDOThr

Web:   www.sbo.hr 

Bg
Srbija

Salon bankarske opreme d.o.o.
Nikole Doksata 57, 11000 Beograd, Srbija
Tel:      +381 (0)11 2990 823
Fax:     +381 (0)11 2990 824

 

E-mail: officeATsboDOTrs

Web:    www.sbo.rs

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.